38. ročník „Léto s LOKO“ zpestřilo laso. Sportovní tábor opět nabídl nové zážitky

3 týdny sportovního příměstského tábora „Léto s Lokomotivou“, který tradičně pořádá Lokomotiva Trutnov ve třech turnusech v průběhu letních prázdnin, je již minulostí. Zúčastnilo se ho 103 dětí z Trutnova a blízkého okolí. Výjimkou ale nebyly ani děti, které tráví prázdniny u prarodičů a opakovaně se na náš tábor vrací. Máme tedy účastníky například i z Prahy nebo Českých Budějovic, což nás velice těší.
Jako každý rok tábor poskytl dětem příležitost zasportovat si, poznat nepoznané sporty, najít si nové přátele a především se pobavit a užít si závěr prázdnin vyhecovaným sportovním zápolením, zakončeným očekávaným vyhlášením a pohodovou přátelskou atmosférou. Program byl nabitý. Od sportů bojových, přes letní, zimní, až po ty zapojující i mozek. Zkrátka od všeho něco. Velký dík patří trenérům ze všech sportovních oddílů Lokomotivy Trutnov, kteří se ochotně zapojili do programu. Předvedli své sporty před dětmi a zaujali je. Díky této ochotě si děti mohly vyzkoušet judo, box, basketbal, volejbal, kuželky, atletiku, tenis, americký fotbal, kanoistiku a stolní tenis.
Vážíme si také pomoci ostatních trutnovských sportovních klubů, v letošním roce se do aktivit tábora zapojili trenéři SKBU Trutnov, kteří dětem předvedli karate, dále pak trenéři MFK Trutnov, ti si pro děti připravili fotbalový trénink.
Za dalšími zážitky jsme se pak s dětmi vypravili v I. turnusu na Para v Trutnově, kde byl připraven celodenní program s westernovou tematikou v podání skvělé party lidiček z Western Mříčná. V posledním turnusu jsme navštívili chatu Vobešlovku, kde se dětem skvěle věnovali učitelé a studenti České lesnické akademie Trutnov.
Další zpestření táborového programu nabídli hasiči a zdravotníci, kteří si pro děti připravili poučné a zajímavé ukázky nebo přednášky, z kterých si děti zajisté odnesly zajímavé zkušenosti. Sluší se poděkovat i vedoucím, bez kterých by to celé nešlo, a samozřejmě i dětem, bez kterých už vůbec ne.
Velkým přínosem pro tábor bylo navázání spolupráce s ČČK Trutnov. Tímto děkujeme paní ředitelce Ivetě Špičkové nejen za drobné odměny pro děti, ale i za spoustu nových nápadů, které nám tato spolupráce přinesla a věříme, že v započaté spolupráci při pořádání příměstského tábora budeme pokračovat i v příštích letech.

tn 371122464 286824100760745 6684958229456691421 n 1

Fotogalerie I. turnus: https://www.rajce.idnes.cz/ccktrutnov/album/ldt-10-7-14-7-2023-i-beh

Fotogalerie II. turnus: https://www.rajce.idnes.cz/ccktrutnov/album/ldt-14-18-8-2023-ii-beh

Fotogalerie III. turnus: https://www.rajce.idnes.cz/ccktrutnov/album/ldt-21-25-8-2023-iii-beh

38. ročník příměstského sportovního tábora

 tn leták 2023

Máte možnost přihlásit své dítě na všechny běhy !!!
Počet dětí v jednotlivých bězích je limitován, proto neváhejte s přihláškou !!!
Jedná se o sportovní tábor, proto zvažte, zda je pro Vaše dítě vhodný !!!

Uvolnilo se několik místeček na tábor, tak pokud ještě nemáte program pro své dítko, neváhejte s přihlášením !!!

Přihláška k táboru ke stažení

Pokyny k táboru

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti ( odevzdat v den nástupu na tábor )

Souhlas se zpracováním osobních údajů ( odevzdat v den nástupu na tábor )

37. ročník sportovního příměstského tábora "Léto s Lokomotivou"

3 běhy, 135 dětí a nespočet sportovních i nesportovních aktivit. Děti z Trutnova a okolí už 37. léto měly možnost zasportovat si díky sportovnímu příměstskému táboru Léto s Lokomotivou. Na programu byly sporty tradiční, i méně tradiční. Sporty, které zastřešuje LOKO Trutnova a to atletika, volejbal, basketbal, orientační běh, judo, box, americký fotbal, kuželky, kanoistika.
Programová kostra tábora je každý rok podobná. Cílem tábora je dětem představit širokou škálu sportů, pomoci jim všestranně se sportovně rozvíjet a vyzkoušet si sporty, které třeba nejsou tak masové, ale mají v Trutnově kvalitní základnu a mohou děti nadchnout. Vzhledem k tomu, že se i děti na táboře každoročně opakují, snažíme se do tábora zapojit vždy nějakou novou aktivitu, letos se nám podařilo navázat spolupráci s SKBU Trutnov a pod vedením trenérů z tohoto sportovního oddílu si děti vyzkoušely karate.
Nešlo ale pouze o sporty. Ukázky své práce a pracovních pomůcek dětem předvedli příslušníci trutnovské městské policie, hasičského sboru a záchranné služby.

Fotogalerie I. turnus

Fotogalerie II. turnus

Fotogalerie III. turnus

 

Léto s Lokomotivou, sportovní příměstský tábor letos proběhl již po šestatřicáté

3 běhy, 138 dětí a nespočet sportovních i nesportovních aktivit. Děti z Trutnova a okolí už 36. léto měly možnost zasportovat si díky sportovnímu příměstskému táboru Léto s Lokomotivou. Na programu byly sporty tradiční, i méně tradiční. Od atletiky, přes míčové hry, bojové sporty, kanoistiku až po kuželky.

Programová kostra tábora je každý rok podobná. Cílem táboraje dětem představit širokou škálu sportů, pomoci jim všestranně se sportovně rozvíjet a vyzkoušet si sporty, které třeba nejsou tak masové, ale mají v Trutnově kvalitní základnu a mohou děti nadchnout. Vzhledem k tomu, že se i děti na táboře  každoročně opakují, snažíme se do tábora zapojit vždy nějakou novou aktivitu, letos jsme oslovili oddíl orientačního běhu a užili si s dětmi pod vedením trenérů LOKO Trutnov prima den na Paradráze. Podařilo s nám také navázat spolupráci s Českou lesnickou akademií v Trutnově, s nimi jsme pro změnu prožili prima den lesní pedagogiky na Vobešlově chatě.

Fotogalerie I. turnus:

Fotogalerie II. turnus:

Fotogalerie III. turnus:

36. ročník letního příměstského tábora "Léto s Lokomotivou"

léto s loko 2021 m

Uvolnilo se místo v II. a III. běhu !!! V případě zájmu volejte 603 383 285 !!!

Přihláška n tábor ke stažení

Čestné prohlášení

Pokyny k táboru

Důležitá informace !!!

K účasti na příměstském táboře je třeba doložit buď: ‼!

a) dítě prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění covid -19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního testu POC antigenní testu nebo RT-PC testu na přítomnost viru SARS-CoV 2 neuplynulo více než 180 dní – do konce trvání turnusu letního tábora
b) dítě absolvovalo nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (potřebujeme písemné potvrzení)
c) dítě absolvovalo nejdéle před 72 hodinami antigenní test a má písemné potvrzení s negativním výsledkem

Doklady (  potvrzení )potřebujeme dodat písemně, abychom si je mohli založit pro případ kontroly.

Rychlý kontakt

Sekretariát

Mobil: 603 383 285
Email:­ info@lokotrutnov.cz

 

Přihlášení

Adresa

TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.
Národní 199, 541 01 Trutnov

IČO: 47462965
DIČ: CZ47462965