V naší plavecké škole se řídíme těmito jednoduchými zásadami:

 

Jsme vždy pozitivní a férové ke všem dětem

Podporujeme maximum účasti, spolupráci, fair play
a soucit se slabšími

Dohlížíme na děti za každých okolností a vždy víme, co dělat v případě nouze

Podporujeme individualitu, kreativitu a přizpůsobujeme výuku a hru věku a schopnostem dětí

Dětem vysvětlujeme, proč je dobré umět PLAVAT
a že je pěkné hrát, ale ne za každou cenu vyhrát

 

Přínos plavecké výuky do života

 

MOTTO: Učíme se pro život, ne pro školu.

 

Plavání jako socializační činitel

 

Plavání  je často jednou z prvních pohybových aktivit, se kterými se dítě ve svém vývoji seznamuje formou organizované výuky, jež má všechny znaky sociálního učení. Interakční charakter této výuky poskytuje dětem první příležitost k navazování společenských vztahů mezi pedagogem a dítětem
a mezi členy dětského kolektivu navzájem. Význam této okolnosti podtrhuje skutečnost, že sociální zkušenosti  prvních  let života dítěte výrazně ovlivňují sociální zařazení jedince v pozdějším věku
a poznamenávají celý jeho vývoj osobnosti. Kromě vlastní výuky motorickým dovednostem dochází při výuce plavání též ke kultivaci dítěte ve smyslu osvojování si systému hygienických návyků, všeobecně uznávaných společností. V souvislosti s počátečními obtížemi výuky, nároky na adaptaci organizmu v novém prostředí a nutností překonávat různé psychické zábrany, vede plavecká výuka k rozvoji morálně volních vlastností – houževnatost, cílevědomost, kázeň, sebeovládání, schopnost překonávat překážky. Dítě získává pocit jistoty a tím zvyšuje svoji sebedůvěru a sebevědomí. Kromě příjemných prožitků z pohybu ve vodě se mu na základě jeho úspěšných pokusů dostává i prvního společenského uznání v podobě pochvaly pedagoga, závěrečného diplomu či jiné formy ocenění jeho snahy.

 

Pár vět na závěr

 

Jako vedoucí a zástupce Plavecké školy DRAK  prosím rodiče, pedagogy a ředitele základních škol
a mateřinek, aby dětem zprostředkovali plaveckou výuku. Rodiče prosím o pochopení  principu  výuky plavání  a o trpělivost.  Pět  nebo  deset lekcí plavecké výuky ještě z neplavce plavce neudělá.  Jde o proces dlouhodobějšího charakteru. Buďme však rádi, že se naše děti  hýbou, hrají si , učí se ve vodě pod dozorem vyškolených a zkušených instruktorů a tím získávají dovednosti, bez kterých se další plavecký vývoj neobejde.

 

 Mějme pro děti  pochopení a  podpořme je.

 

 Vždyť i nám velkým také všechno nejde hned.

 

 

 Eva Mináriková-ředitelka  plavecké školy DRAK

 

 

 


Rychlý kontakt

Sekretariát

Mobil: 603 383 285
Email:­ info@lokotrutnov.cz

 

Přihlášení

Adresa

TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.
Národní 199, 541 01 Trutnov

IČO: 47462965
DIČ: CZ47462965