PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT

BABY CLUB DRÁČEKPlavání kojenců a batolat 6 měsíců-3 roky

DracekVýuka se přesouvá z domova do dětského bazénu. Pokud nepředcházela domácí příprava, nastupují 6.měsíční děti rovnou do bazénu a učí se základům jako v první fázi děti doma. 

Děti z domácího jsou zařazeny do skupinky s odplavanými dětmi a plynule pokračují dál.

Naše metodika vychází z metodiky vytvořené v akreditovaných zařízeních MŠMT. V metodice se plně respektuje nálada a potřeby dítěte, související s jeho věkem, zdravotním stavem, schopnostmi a možnostmi dítěte. Tato 4afd0f322a802metodika je založena na vysoké odbornosti a technické dokonalosti při manipulaci s dítětem. Existují různé metodické příručky o kojeneckém plavání, které mají dobrou informativní funkci. Ale je nutné si uvědomit, že nic není tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát, a zde to platí dvojnásob. Při provádění zdánlivě jednoduchých prvků je nutné přihlížet k několika okolnostem a hlídat několik věcí najednou. To vyžaduje cvik a proto doporučujeme svěřit začátky plavání kojenců zkušeným a proškoleným instruktorům.

Kurzy organizuje Plavecká škola TJ Lokomotiva Trutnov na základě vypracovaného projektu a metodik, se souhlasem Okresní hygienické správy, která zajišťuje také dohled.

Kurzy jsou zahajovány v září, prosinci a v březnu každého roku. Nové děti jsou přijímány dle kapacity kurzu. Kurzy na sebe plynule navazují, a dítě je může navštěvovat do tří let. Poté může plynule navázat v dalších kurzech a přípravkách.

Kurzy vedou samostatně instruktorky, které vlastní doklad o absolvování odborného výcviku pro plavání kojenců a batolat v akreditovaném zařízení MŠMT. Nově pak budou některé instruktorky PŠ proškoleny u Evy Kiedroňové, která je zakladatelkou plavání kojenců.

 

Plavání kojenců Plavání kojenců Plavání kojenců Plavání kojenců

 

Provozní doba kurzů:

  
  • Pondělí    14.00 - 18.30 hodin
  • Čtvrtek   12.00 - 15.00 hodin
  • Sobota     8.30 – 14.00 hodin

 

Cena kurzu 1 400 Kč. ( 10 + 2 lekce )

Cena kurzu včetně úvodní diagnostiky PMV  1 750 Kč ( 10 + 2 lekce )

 / diagnostika je prováděna Mgr. Ivou Bolehovskou /

Plavání kojenců Plavání kojenců Plavání kojenců Plavání kojenců